Проверка на достапност по домен Се започнува со избор на совршен домен...

TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
info 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
net 1 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
org 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
biz 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
us 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
info 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
net 1 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
org 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
biz 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
pro 1 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
us 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
pro 1 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
pro 1 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
us 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
ir 1 7,000 تومان 7,000 تومان 7,000 تومان
com 1 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
info 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
net 1 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
org 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
biz 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
us 1 230,000 تومان 230,000 تومان 230,000 تومان
pro 1 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان